BURSLAR (2017-2018 AKADEMİK YILI)
 
Lisansüstü Programlara kabul edilen öğrenciler, tam burslu, öğrenim ücreti muafiyetli, kısmi burslu veya ücretli olarak öğrenim görmektedirler.
 
Tam Burslu: Öğrenim ücretinden % 100 muafiyet, aylık nakit burs, konaklama/ulaşım desteği, yemek desteği ve özel sağlık sigortası.
Öğrenim Ücreti Muafiyeti: Öğrenim ücretinden % 100 muafiyet.
Kısmi burslu: Öğrenim ücretinden kısmen muafiyet. (Akademik başarı ölçütlerine göre değişik oranlarda öğrenim ücreti indirimi)
Tam ücretli: Öğrenim ücretinin tamamı ödenir.
 
Sinema ve Televizyon, Şehir Çalışmaları, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Lisansüstü Programlarına tam burslu öğrenci kabul edilmemektedir.
 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile diğer Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına tam burslu ve öğrenim ücreti muafiyetli öğrenci kabul edilmemektedir. Bu programlarda öğrenim ücreti indirimi uygulanıp uygulanmayacağı, yapılacak yazılı sınav ve mülakatların sonucuna göre değerlendirme komitesi tarafından teklif edilecek ve üniversite yönetimi tarafından belirlenecektir.
 
İngilizce Hazırlık Programı'nda okuma şartıyla kabul edilen yüksek lisans öğrencileri tam burslu olarak kabul alamazlar. İngilizce Hazırlık Programı ayrıca ücretlendirilir ve herhangi bir indirim yapılmaz.
 
ÖZEL İNDİRİMLER

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilen hakim, savcı ve avukatlara % 40 indirim uygulanır. 
Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen belediye çalışanlarına % 40 indirim uygulanır.
Anlaşmalı kurumlarda çalışan ve Klinik Psikoloji haricindeki tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilere % 40 indirim uygulanır.
 
Yukarıdaki şartları karşılayan öğrenciler, eğer kendilerine teklif edilen indirim oranı % 40'ın altındaysa, kendilerine doğrudan program ücreti üzerinden % 40 indirim yapılır. Öğrenciye teklif edilen indirim oranı % 40'ın üzerindeyse, ayrıca % 40 indirim yapılmaz. Özel indirimlerden Adalet Bakanlığı/baro kimliği, kurum kimliği veya İnsan Kaynakları/Personel Başkanlığı'ndan alınacak yazıyla o kurumda çalıştığını belgeleyenler yararlanabilir. 
 
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 
Öğrenim ücretleri, 2017-2018 Akademik Yılı'nda kayıt yaptıran öğrenciler için, öğrenim süresi boyunca ödemeleri gereken toplam program ücretidir.
 
Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı​
44.000 TL.​
Kamu Hukuku Doktora Programı
Özel Hukuk Doktora Programı
Tarih Doktora Programı
32.000 TL.
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
28.000 TL.
Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı
Tarih Yüksek Lisans Programı
Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
24.000 TL.
İngilizce Hazırlık Programı
​5.000 TL./modül
 
Son Güncelleme: 15.01.2018; 15:13