Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetimi:
 
Enstitü Müdürü: Mehmet Fatih Aysan (mfaysan@sehir.edu.tr)
Enstitü Müdür Yardımcısı: Abdurrahman Atçıl (abdurrahmanatcil@sehir.edu.tr)
Enstitü Sekreteri: Nilay Yıldıran (nilayyildiran@sehir.edu.tr
Enstitü Sekreteri: Talha Üstündağ (talhaustundag@sehir.edu.tr)
 
Koordinatörler:
 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programları: Mahmut Koca (mahmutkoca@sehir.edu.tr)
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı: Gonca Soygüt Pekak (goncasoygutpekak@sehir.edu.tr)
Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı: Berat Açıl (beratacil@sehir.edu.tr)
Modern Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı: Zübeyir Nişancı (zubeyirnisanci@sehir.edu.tr)
Özel Hukuk Yüksek Lisans/Doktora Programları: Ömer Çınar (omercinar@sehir.edu.tr)
Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı: Özge Özyılmaz Yıldızcan (ozgeozyilmaz@sehir.edu.tr)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı: Hüseyin Alptekin (huseyinalptekin@sehir.edu.tr)
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı: Nurullah Ardıç (nardic@sehir.edu.tr)
Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı: Yunus Uğur (yunusugur@sehir.edu.tr)
Tarih Yüksek Lisans/Doktora Programları: Tufan Buzpınar (tufanbuzpinar@sehir.edu.tr)
 
Tez Ofisi:
 
Editör:Hugh Jefferson Turner (thesis@sehir.edu.tr)

 

LA

Sayfa değiştirildi: 05.12.2016; 16:10