2008 yılında Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2010 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü de 2010 yılında, Kültürel Çalışmalar, Modern Türkiye Çalışmaları ve Tarih Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 2011 yılında Sosyoloji, 2012 yılında ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları açılmıştır. Enstitü'nün ilk doktora programı Tarih alanında 2013 yılında öğrenci kabul etmiş; buna 2014 yılında Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Doktora Programları eklenmiştir. 2016 yılında ise Klinik Psikoloji, Sinema ve Televizyon, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2017 itibariyle Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı da öğrenci almaya başlamıştır.
 
Halen Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 11 yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve 3 doktora programı mevcuttur.
 
Kültürel Çalışmalar, Modern Türkiye Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih Yüksek Lisans Programları ile Tarih Doktora Programı'nda eğitim dili İngilizce'dir.
 
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nda eğitim dili temelde Türkçe olmakla beraber % 30 oranında Arapça'dır.
 
Klinik Psikoloji, Sinema ve Televizyon, Şehir Çalışmaları, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları ile Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Doktora Programlarında eğitim dili Türkçe'dir.  
 
Son Güncelleme: 12.10.2017; 17:00