Kamu Hukuku Doktora Programı, hukuk bilimi disiplininde daha özel ve ayrıntılı araştırmaların yapılmasına imkân sağlamak suretiyle, ülkeye nitelikli araştırmacıların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu programla, nitelikli araştırmacıların tespiti ve yetiştirilmesinin sağlanması suretiyle, ülkemizde gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan öğretim üyesi gereksiniminin karşılanmasına katkı yapılması hedeflenmektedir.
 
Program, hukukun teorik temellerinin yanı sıra uygulamayı da mercek altına almayı ve hukuk alanında ortaya çıkan sorunlara ne şekilde cevap verileceğini araştırmayı amaç edinmiş ve bu bağlamda teori ve uygulamayı birleştirmeyi hedeflemiştir.
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı’nın diğer bir hedefi de uluslararası düzeyde ve kalitede bir program haline gelmektir. Bu çerçevede, program, uluslararası alandaki tartışmaları izleyebilecek ve fikir üretebilecek düzeyde araştırmacıları yetiştirmek amacındadır.  Bu hedefe ulaşmak için ders programları kamu hukukunun her bir bilim disiplinine göre farklılaştırılacak ve öğrenciye geniş bir seçim hakkı tanınacaktır.
 
Program, hukuk teorisi, hukuk tarihi, devlet teşkilatının işleyişi, devlet birey ilişkisi, hukuk devleti, özgürlükler, ceza ve yaptırım gibi konularda çalışmak isteyenler için eşsiz bir tartışma ve anlama imkânı sunmaktadır.
 
Hayatın çeşitli sahalarında yaşanan hızlı gelişmelerin kamu hukuku alanındaki yansımalarını hesaba katarak hazırlanan bu program, alanlarında üretkenliği ile ün yapmış öğretim üyeleri ve titizlikle seçilen öğrencilerinin yapacakları çalışmalarla, hem Türk hukuk düşüncesine hem de evrensel hukuk birikimine katkı sağlama iddiasındadır.