İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın amacı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi hiç azalmayan, aksine gittikçe artan  kamu hukukunu, ulusal ve uluslararası boyutuyla ele almak ve özgürlüklerin odak noktasındaki bu alana ilgi duyanların birikimlerini artırmaktır. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, devlet teşkilatının işleyişi, devlet birey ilişkisi, hukuk devleti ve özgürlükler gibi konularda kafa yormak isteyenler için eşsiz bir tartışma ve anlama imkanı sunmaktadır.
 
Programın doğal içeriği ve öğretim kadrosunun akademik ilgi alanları, anayasa hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk, ceza hukuku, mali hukuk, insan hakları hukuku, hukuk tarihi ile hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanlarının güncel ve önemli konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda program, hayatın çeşitli alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin, kamu hukuku alanındaki yansımalarını hesaba katarak hazırlanmıştır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, alanlarında üretkenliği ile ün yapmış öğretim üyeleri ve titizlikle seçilen öğrencilerinin yapacakları çalışmalarla, hem Türk hukuk düşüncesine hem de evrensel hukuk birikimine katkı sağlama iddiasındadır. Bu bağlamda program, dünya ölçeğinde öncelikleri dikkate alarak hazırlanmış ve bu çerçevede, öteden beri devam eden klasik anlayışa tutsak olmamayı yeğlemiştir.
 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, mezunlarına, hukuk mesleğini en iyi bir biçimde icra edecek ve dünyanın her yerinde akademik düzeyde söz söyleyebilecek bir perspektif vermeyi amaçlamaktadır. Program ayrıca, hukuk kökenli olmayan öğrencilere de derin bir hukuk bilgisi ve sağlam bir hukuki bakış açısı kazandırarak, entelektüel birikimlerini artırmayı ve mesleklerini icrada geniş bir bakış açısı vermeyi hedeflenmektedir.
 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmaktadır.
 
Son Güncelleme: 28.12.2016; 14:14
​​