Lisansüstü kayıt işlemleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Akademik İşleri Direktörlüğü tarafından Kayıt Ofisi’nde gerçekleştirilmektedir.
 
Kayıt sırasında öğrencilerimize, Üniversitemizde  okuyacakları  re  içerisinde  öğrenim durumlarını takip edip, ders kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri Öğrenci Portalı erişim bilgisi, öğrenci e-mail adresi ve Myşehir’e erişimlerini sağlayacak kullanıcı adı ve parola bilgileri iletilecektir. Kullanıcı adı ve parola bilgilerinin öğrenci tarafından güncellenmesi gerekmektedir.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Mezun olduğu üniversiteden aldığı diploma / geçici mezuniyet belgesinin aslı
 • Transkript aslı
 • Nüfus cüzdanı aslı (Kayıt sırasında fotokopisi alınıp aslı iade edilecektir.)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • İngilizce seviyesini gösteren sınav sonuç belgesi (TOEFL, KPDS, ÜDS,YDS vs.) (dil belgesi istemeyen programlar hariç)
 • Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonucu (Tezsiz Programlar hariç)
 • Diploma Denklik Belgesi (T.C. uyruklu olup yabancı üniversiteden mezun olanlar için)
 • Sabıka Beyan Formu (İlgili form doldurularak imzalı halde kayıt sırasında teslim edilecektir. Savcılıktan ayrıca resmi belge alınmasına gerek yoktur.)
 • Askerlik Durum Belgesi (Terhis / Tecil belgesi) (Askere gidecek durumda olan erkek adaylar için lisans mezuniyetinden sonra ilgili askerlik şubesinden alınacak "Askerlik Durum Belgesi")
 • Doktora Programları kayıtlarında öğrencinin, yüksek lisans diploması ve transkriptini de getirmesi gerekmektedir.
KAYIT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olan ve belgelerinde tahrifat bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri yürütülmez.
 • Öğrencilerimizin kayıt işlemlerini bizzat gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrenci, işlemlerini ancak noter onaylı vekâlet verdiği kişi aracılığıyla gerçekleştirebilir.
 • Kayıt belgelerinin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgesi bulunan öğrencinin kaydı onaylanmayacaktır.
 • Ödemesini tamamlamayan öğrencinin kayıt işlemleri onaylanmayacaktır.

Son Güncelleme: 09.03.2017; 16:29