MİSYON
 
Klinik psikoloji alanında kuram ve uygulamanın bütünleşmesi gereğinden hareketle bu programın temel amacı, bilim insanı-uygulamacı modeline dayalı klinik psikoloji uzmanları yetiştirmektir. Öğrencilerimizin;
 
- Alanda yaygın kullanım bulan uygulamaların kuramsal arka planları hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip olmaları;
- Bilimsel çalışmalar ile uygulama alanına katkı sunmaları;
- Uygulama gözlemlerinden hareketle ürettikleri soruları bilimsel çalışmalara dönüştürebilmeleri;
- Temel uygulama becerileri geliştirmeleri;
- Bilimsel çalışma ve uygulama faaliyetlerinde toplumun yararını öncelemeleri;
- Toplumsal fayda sağlayacak çalışmaların içinde olmaları ve çalışmalara yön verebilecek beceriler geliştirmeleri;
- Tüm bu beceri ve faaliyetleri bilimsel ilkeler ve meslek etiği çerçevesinde yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.
 
Programın önemli bir ayrıcalığı, öğrencileri tek bir psikoterapötik yaklaşımda uzmanlaşmaya kısıtlamamasıdır. Öğrenciler, ilgili kuramsal dersler sonrasında benimsedikleri model çerçevesinde tercihte bulunarak, üç ana yaklaşımdan birinde (Bilişsel Davranışçı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Şema Terapi) beceri kazanabileceklerdir. Diğer taraftan, öğrenciler, klinik psikoloji alanının sosyal psikoloji, kültürler arası çalışmalar ve bilişsel psikoloji alanıyla örtüştüğü noktalar açısından disiplinler arası bakış açısı kazanma ve çalışmalar yürütme olanağına sahip olacaklardır.
 
VİZYON 
 
- Programın, Türk Psikologlar Derneği’nin Klinik Psikoloji Programları Akreditasyonu Yönetmeliği çerçevesinde akreditasyon yetkisi alabilmesi;
- Mezunların, Avrupa Psikologlar Dernekleri (EFPA) tarafınca Avrupa Psikoloji Diploması çerçevesinde düşünülebilecek Europsy-Temel Düzey sertifikası almaya hak kazanabilmesi;
- Alandaki bilimsel bilgi üretimine katkı sunabilmek;
- Bilimsel çalışma ve uygulama faaliyetlerini toplum yararına dönüştürebilmek.
 
AKREDİTASYON 
 
İlk mezunlarının ardından Türk Psikologlar Derneğinin Klinik Psikoloji Programları Akreditasyonu Yönetmeliği çerçevesinde akreditasyon yetkisi alınması hedeflenmektedir.
 
SÜPERVİZÖRLER 
 
Psikoterapi süpervizyonları, ilgili psikoterapi yaklaşımlarında (Bilişsel Davranışçı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi ve Şema Terapi) uluslararası eğitim ve sertifikalandırma sürecinde bulunan süpervizörler grubu tarafından yürütülecektir.
 
Sayfa oluşturuldu: 22.07.2016; 15:53