Özel Hukuk Doktora Programı, ulusal ve uluslararası düzeyde önemi gün geçtikçe artan ve gündelik yaşamın her alanında; ama özellikle de ekonomik-ticari alanda vazgeçilmez bir enstrüman olan özel hukuk alanında, en yeni bilgileri vermeyi, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmeyi ve uygulama becerisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Program, özel hukuk alanında güncel hukuk sorunlarını tahlil etme, yargılama, yorumlama ve çözüme ulaştırma yeteneğini kazanmak ve mesleki becerilerini artırmak isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu programla, nitelikli araştırmacıların tespiti ve yetiştirilmesinin sağlanması suretiyle, ülkemizde gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan öğretim üyesi gereksiniminin karşılanmasına katkı yapılması da hedeflenmektedir.

Program, özel hukukun genel prensiplerinin yanı sıra uygulamayı da irdelemeyi, bu alanda ortaya çıkan sorunlara ne şekilde cevap verileceğini araştırmayı amaç edinmiş ve bu bağlamda teori ve uygulamayı birleştirmeyi hedeflemiştir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı’nın diğer bir hedefi de uluslararası düzeyde ve kalitede bir program haline gelmektir. Bu çerçevede, program, uluslararası alandaki tartışmaları izleyebilecek ve fikir üretebilecek düzeyde araştırmacıları yetiştirmek amacındadır.  Bu hedefe ulaşmak için ders programları özel hukukun her bir bilim disiplinine göre farklılaştırılacak ve öğrenciye geniş bir seçim hakkı tanınacaktır.

Hayatın çeşitli alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin özel hukuk alanlarındaki yansımalarını hesaba katarak hazırlanan programda, ulusal ve uluslararası ticaret hukuku, ekonomi hukuku ve onun içeriğini oluşturan piyasa ekonomisi hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, uluslararası taşıma hukuku, tüketicinin korunması hu​kuku, ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaşan yeni sözleşme tiplerine ilişkin ilkeler çerçevesinde özel hukuk alanındaki yeniliklerin izlenmesi gözetilmiştir.