İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın amacı, öğrencilerine, ulusal ve uluslararası düzeyde önemi gün geçtikçe artan ve gündelik yaşamın her alanında; ama özellikle de ekonomik-ticari alanda vazgeçilmez bir enstrüman olan özel hukuk alanında, en yeni bilgileri vermek, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini geliştirmektir.
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, özel hukuk alanında güncel hukuk sorunlarını tahlil etme, yargılama, yorumlama ve çözüme ulaştırma yeteneğini kazanmak ve mesleki becerilerini artırmak isteyenlere eşsiz bir tartışma ve anlama imkanı sunmaktadır.
Programın doğal içeriği ve öğretim kadrosunun akademik ilgi alanları, medeni hukuk, borçlar hukuku,  ticaret hukuku, iş hukuku, Sosyal güvenlik hukuku, icra iflas hukuku, devletler özel hukuku alanlarının güncel ve önemli konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda program, hayatın çeşitli alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin, özel hukuk alanındaki yansımalarını hesaba katarak hazırlanmıştır.
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, alanlarında uzmanlık ve üretkenliği ile ün yapmış öğretim üyeleri ve titizlikle seçilen öğrencilerinin yapacakları çalışmalarla, hem Türk hukuk düşüncesine hem de evrensel hukuk birikimine katkı sağlama iddiasındadır. Bu bağlamda program, dünya ölçeğinde öncelikleri dikkate alarak hazırlanmış ve bu çerçevede, öteden beri devam eden klasik anlayışa tutsak olmamayı yeğlemiştir. Programda ulusal ve uluslararası ticaret hukuku, ekonomi hukuku ve onun içeriğini oluşturan piyasa ekonomisi hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, uluslararası taşıma hukuku, tüketicinin korunması hukuku, ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaşan yeni sözleşme tiplerine ilşkin ilkeler çerçevesinde özel hukuk alanındaki yeniliklerin izlenmesi gözetilmiştir.
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, mezunlarına, hukuk mesleğini en iyi bir biçimde icra edecek ve dünyanın her yerinde mesleğinin gereklerini yerine getirebilecek bir perspektif vermeyi amaçlamaktadır. Program ayrıca, hukuk kökenli olmayan öğrencilere de mesleklerini icrada engin bir bakış açısı kazandırmayı hedeflenmektedir. 
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı'nın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmaktadır.
 
Son Güncelleme: 28.12.2016; 14:17