Özel öğrenciler, Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programına kayıtlı olmayan ancak Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma ve derece verilmez, yalnız Enstitü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilebilir. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen bir aday, ilgili Anabilim Dalı’nın onayını alır ve başvuru belgelerini Enstitü’ye teslim eder. Teslim edilen belgeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başvuru karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen adayların ders kayıtlarının yapılabilmesi için mali yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler en fazla program kredi yükünün % 50'sine kadar ders alabilirler.
 
Ücretler (2017-2018 Akademik Yılı)
Yüksek Lisans Ders Ücreti: ₺ 3.000
Doktora Ders Ücreti: ₺ 3.600
 
Özel Öğrenci başvurusunda teslim edilmesi gereken belgeler:
 
·       Başvuru Formu
·       Dil yeterlilik belgesi (*)
·       Öğrenci belgesi
·       Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·       1 Adet Fotoğraf
  
(*) Eğitim dili İngilizce olan programlar için aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı gerekmektedir:
  • KPDS/ÜDS/YDS/E-YDS/YÖKDİL:  min. 80
  • TOEFL - IBT: min. 90 (Her bir bölümden min. 22)
  • TOEFL - CBT: min. 213
  • TOEFL - PBT: min. 550
Sorularınız için, sbekabul@sehir.edu.tr’ye e-posta gönderebilirsiniz.
 
Son Güncelleme: 09.03.2017; 16:18