İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, ulusal ve uluslararası deneyime sahip zengin akademik kadrosuyla Siyaset Bilimi ve siyaset teorisi, küresel sistemin dönüşümü, Türkiye’nin dış politikası ve Ortadoğu ve komşu havzalar başta olmak üzere bölgesel çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Program, Siyaset Bilimi’nin temel tartışma konularından siyaset teorisinin güncel tartışmalarına, küresel politikalardan Ortadoğu başta olmak üzere komşu havzalar ve bölgesel analizlere, dış politika yapım sürecinden yerel sosyo-ekonomik dinamiklere; siyasi hareketlerden çatışma çözümlerine dek değişen bir yelpazede teorik ve alan çalışmalarına yoğunlaşıyor. 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, sosyal bilimlerin farklı dallarındaki bilgi ve metotları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini içinde yoğurup harmanlayabilen; yerel, bölgesel ve küresel bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen; Türkiye’nin ve yakın havzasının bilgisini bilimsel ve ahlaki sorumlulukla üretebilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı'nın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmaktadır.
 
Son güncelleme: 13.01.2017; 15:56