SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANÜSTÜ BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
BAŞVURU VE KABUL
 
- Başvuru ücreti alıyor musunuz?
- Hayır, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda ücret alınmamaktadır.
 
- Başvuru için bir not ortalaması şartı bulunuyor mu?
- Evet, her program için ayrı bir Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) şartı bulunmaktadır. Bu şart başvuru yapılan programa göre 3,0/4,0 ve 76,66/100; 2,5/4,0 ve 65/100; 2,3/4,0 ve 60,33/100; veya 2,0/4,0 ve 53,33/100'dür.
 
- Mezun olduğum üniversitenin not sisteminde aldığım not 4lük sistemde istenen puanların altında; ancak 100lük sistemde istenen puanların üzerinde. Başvuru yapabilir miyim? 
- Evet. Bu durumdaki adayların sundukları not belgesindeki AGNO’larını, mezun oldukları/olacakları kurumdan 100’lük sisteme dönüştürmeleri gerekir. Dönüştürme işlemi yaptıramayanların, notları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre dönüştürülecektir.
 
- Henüz bir lisans programından mezun değilim. Yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim?
- Evet, başvuru yapabilirsiniz. Ancak, kabul almanız durumunda, mezun olduğunuzu gösterir bir belgenin kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.
 
- Henüz mezun olmadım. Dolayısıyla, mezuniyet not ortalamam bulunmuyor. Değerlendirmede hangi not ortalaması esas alınacaktır?
- Başvuru değerlendirmesine dahil edilebilecek olan genel not ortalaması için adayların başvuru esnasında ibraz ettikleri not belgesinde yer alan son ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) baz alınır. Henüz mezun olmayıp başvuru yapan adaylardan, yarıyıl esasına göre öğrenim görenlerin son yarıyılları, yıl esasına göre öğrenim görenlerin ise son yılları dışındaki derslerine ait not belgesindeki AGNO’ları esastır.
 
- Birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?
- Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans, Özel Hukuk (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Doktora ve Özel Hukuk Doktora Programlarından sadece bir tanesine başvuru yapılabilir.
Diğer programlarda birden fazla programa başvuru yapılabilir.
 
- Eksik evrakla başvuru yapabilir miyim?
- Hayır yapamazsınız. Online başvuru formuna başvurduğunuz program için gereken evrakların tamamını yüklemeniz gerekmektedir.
 
- Tezsiz programdan mezun oldum. Doktora programına başvuru yapabilir miyim?
- Hayır. Doktora programlarına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans programından mezun olmanız gerekmektedir. Ancak YÖK mevzuatı gereği, mezun olduğunuz tezsiz yüksek lisans programına 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıt olduysanız doktora programına başvurunuz kabul edilecektir.
 
- Kamu ve Özel Hukuk Doktora programlarına başvurabilmem için alan sınırı var mı?
- Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Doktora Programlarına başvuru için, Hukuk alanında lisans derecesine sahip olmak ve yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir.
 
- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başvuru için alan sınır var mı?
- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapabilmek için Psikoloji bölümü lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
 
- Bütünleşik doktora programınız var mı? Lisans derecemle doktoraya başvurabilir miyim?
- Hayır. Enstitümüzde bütünleşik doktora programı bulunmamaktadır. Doktora programlarına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans programından mezun olmanız gerekmektedir.
 
- Enstitünüzde şartlı kabul imkânı var mıdır? ALES belgem yok. Şartlı kabul alabilir miyim?
- Hayır, Enstitümüzde şartlı kabul imkânı bulunmamaktadır.
 
- Referans mektupları kim tarafından yazılmalıdır?
- Referans mektupları sizi tanıyan öğretim elemanları veya birebir çalıştığınız yöneticiler tarafından yazılmalı ve akademik/profesyonel bir içeriğe sahip olmalıdır.
 
- Referans mektupları nasıl gönderilmelidir?
- Online başvuru formunda iletişim bilgilerini girdiğiniz kişilere otomatik bir e-posta gönderilecektir. Bu e-postada yer alan bilgiler doğrultusunda referans mektupları Enstitü'ye iletilecektir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda referans mektubu talep edilmeyecek, bunun yerine online başvuru formuna referans kişisinin iletişim bilgilerinin girilmesi yeterli olacaktır. 
 
- Niyet mektubu nasıl yazılmalıdır?
- İlgi duyulan araştırma alanlarını, bu programa başvurma nedenlerini, kısa ve uzun vadeli kariyer ve akademik hedefleri ifade eden 1-3 sayfalık bir mektubun tercihen İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda ise niyet mektubu Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 
- Başka bir üniversitenin lisansüstü programından yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
- En az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için dilekçenize transkript aslı ve onaylı ders içeriklerini de eklemelisiniz. Yurt dışından yapılan başvurularda kayıtlı olduğunuz Üniversitenin YÖK tarafından tanınır olması gerektiğinden denklik belgesi istenmektedir.
 
DİL YETERLİĞİ
 
- İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim hangi dilde yapılır?
- Türkçe eğitim verilen programlar:
Kamu Hukuku Doktora Programı
Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Doktora Programı
Özel Hukuk (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Şehir Çalışmaları (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı (% 30 Arapça)
- İngilizce eğitim verilen programlar:
Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı
Modern Türkiye Çalışmalar Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Tarih Doktora Programı
Tarih Yüksek Lisans Programı
- Yüksek lisans ve doktora için hangi dil yeterlik sınavları kabul ediliyor?
- Doktora ve yüksek lisans programları için KPDS/ÜDS/YDS/E-YDS/YÖKDİL ve TOEFL-IBT kabul edilmektedir. Yüksek lisans programları için ise ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı kabul edilmektedir. Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı'na başvuran adaylar için Arapça Yeterlik Sınavı da yapılmaktadır. Ayrıntılar için http://sbe.sehir.edu.tr/Pages/BasvuruSartlari.aspx adresini inceleyebilirsiniz.
  
- Lisans eğitimini İngilizce aldım, dil yeterlik belgesi vermek zorunda mıyım?
- Evet. Herhangi bir sınav sonucunuz yoksa başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için Üniversitemizde düzenlenecek olan Dil Yeterlik Sınavı’na (STEP) girebilirsiniz.
 
- İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonucum yok. Yine de başvurabilir miyim?
- Evet, başvurabilirsiniz. Ancak, Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen tüm adaylar İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na alınırlar (STEP). Bu sınavı, belirlenen koşullar uyarınca geçen adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Şehir İngilizce Dil Yeterlik Sınavı için tıklayınız.
 
- Daha önceden YDS, TOEFL vb. sınavlara girmedim. ŞEHİR Dil Sınavı’na da girmedim. İngilizce Dil Yeterliliği’ni daha sonra sağlamak üzere şartlı kabul veriyor musunuz?
- Hayır. Daha sonra dil belgesi getirmek üzere şartlı kabul de uygulanmamaktadır. İngilizce Dil Yeterlilik sonucu eksikse, öğrenci kayda kadar bu belgeyi tamamlamalıdır. Aksi takdirde İngilizce Hazırlık Programı'na kabul edilmiş sayılır.
 
- Doktora Başvurusu yapmak istiyorum. ŞEHİR İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’na girebilir miyim?
- Hayır, giremezsiniz. Doktora başvurularında Üniversitelerin kendi dil sınavları, YÖK mevzuatı gereği kabul edilmemektedir. ÖSYM’nin yaptığı sınavlar ile TOEFL gibi uluslararası sınavlar kabul edilmektedir.
 
- İngilizce yeterliğim yok, İngilizce hazırlık programına kayıt olabilir miyim?
- İngilizce Hazırlık Programı'nda okuma şartlı kabul isteyen adaylar İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na (DBS) tabi tutulur. Öğrencinin programa kabul edilmesi durumunda, kısıtlı kontenjan çerçevesinde ve ilgili yüksek lisans program koordinatörlüğünün onayıyla İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda dil becerilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır. İngilizce Hazırlık Programı’nın iki akademik yıl içerisinde tamamlanması ve yeterlik belgesinin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 
- Doktora Programlarında İngilizce Hazırlık Programı uyguluyor musunuz?
- Doktora programlarında İngilizce Hazırlık Programı kontenjanı bulunmamaktadır.
 
BURS VE İNDİRİMLER
 
- Burs/indirim alabilmek için ayrıca bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
- Hayır. Başvurunuz mevcut burs ve indirim oranları göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Teklif edilecek burs/indirim oranı kabul mektubunda size bildirilir. Teklifi kabul edip etmediğinizle ilgili sistem üzerinden dönüş yapmanız beklenir.
 
- Burs ve indirimler hangi kıstaslara göre belirlenmektedir?
- Burs ve indirimler, başvurduğunuz programa göre yapılacak olan yazılı sınav ve/veya mülakat sonuçları ile başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin kabul komitesi tarafından değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir.
 
- Burs ve indirimlerin geçerlilik süresi nedir?
- Kabul sırasında hak kazandığınız burs ya da indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir. Normal öğrenim süresi tezsiz yüksek lisans programlarında 3, tezli yüksek lisans programlarında 4, doktora programlarında 8 yarıyıldır. Bu süreleri aştıktan sonra öğrenci belirlenen kayıt ücretini ödeyerek azami öğrenim süresi bitimine kadar öğrenimine devam edebilir.
 
- Burslu/indirimli olarak bir programa kabul edildim. İngilizce Hazırlık Programı ücreti nasıl hesaplanacak?
- İngilizce Hazırlık Programı ücreti modül başına 5.000 TL.'dir. Bu ücret üzerinden herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Kazanmış olduğunuz burs/indirim yüksek lisans/doktora program ücreti için geçerlidir. 
 
- Ödemeler nasıl yapılmaktadır?
- Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim ücreti 2 yıla bölünür. Yıllık ücretin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi; yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da bahar yarıyılı başında ders kayıtlarından önce ödenebilecektir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise öğrenim ücretinin tamamı 1 yılda ödenir. ​Öğrenim ücretinin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi; yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da bahar yarıyılı başında ders kayıtlarından önce ödenebilecektir.
 
Üniversitenin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına (Bonus, World veya Paraf) yıllık ödemelerde sekiz, dönemlik ödemelerde dört taksite kadar ödeme imkanı sağlanır. Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak nakit ödenmesi ya da herhangi bir kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda % 5 peşin ödeme indirimi yapılır, öğrenim ücretinin dönemlik olarak nakit ödenmesi ya da kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda % 2 peşin indirimi yapılır.
 
DERSLER
 
- Derslerin yapıldığı gün ve saatlerin bilgisini verir misiniz?
- Ders saatleri her dönem Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından merkezi olarak planlanarak ilan edilir. Hukuk yüksek lisans programlarının derslerinin büyük çoğunluğu hafta içi akşam saatlerinde yapılırken diğer programların dersleri hafta içi gündüz saatlerinde yapılmaktadır.
 
- Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?
- Bir dönemde alabileceğiniz ders sayısı yönetmelikle kısıtlanmamıştır. Akademik danışmanınızın önerisi ve onayı doğrultusunda almak istediğiniz ders sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz.
 
- Bilimsel hazırlık dersleri alabilir miyim?
- Lisans derecenizin başka bir alanda olması durumunda, bir akademik yılı geçmemek üzere, bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla kabul edilebilirsiniz. Kabul mektubunuzda bilimsel hazırlık okuma şartı bildirilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda üniversite ile ilişiğiniz kesilir.
 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
 
- Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci nasıl işler? YÖK tanınırlığı için ne yapmalıyım?
- Başvuru süreci Uluslararası öğrenciler için de aynı şekilde işler. YÖK tanınırlığı için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Başvuru yapan uluslararası öğrencilerin üniversite bilgileri Enstitümüz tarafından listelenerek YÖK’e gönderilir ve tanınırlık bilgisi istenir. Tanınırlık bilgisi gelmeden öğrencinin üniversiteye kaydı yapılmaz.
 
Son Güncelleme: 15.01.2018; 16:39