Program öğrencilerine neleri vaat ediyor?
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nın vizyonu ‘bu topraklara’ ait bir perspektifi küresel olanla sentez etmek. Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, toplumla ilişkilerinde duyarlılık ve sorumluluk taşıyanlara, bir“derdi” olanlara sosyolojik muhayyilelerini geliştirebilecekleri özgür bir araştırma ortamı ve düşüncenin özgürce yeşerebileceği bir güzergâh vaat ediyor.
 
Programın odaklandığı alanlar nelerdir?
Programın öğretim kadrosunun akademik ilgi alanları siyaset sosyolojisi, tarihsel ve mukayeseli çalışmalar, gündelik hayat, kültür ve din sosyolojisi, sosyal hareketler, organizasyonlar ve iktisadi hayat, şehir araştırmaları, cemaatler, kültürel kimlikler, toplumsal cinsiyet ile etnisite ve milliyetçilik gibi konuları kapsıyor.
 
Programın temel hedefleri nelerdir?
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, öğretim üyeleri ve nitelikli öğrencilerinin yapacağı araştırmalarla Türkiye ve dünyadaki bilgi/düşünce üretimine katkı sağlama iddiasında. Veri ve gözlemlere dayalı araştırma ve öğretim çerçevesinde, öncelikle Türkiye’nin ve giderek yakın çevresinin başlıca (güncel ve tarihsel) sorunları ve bu sorunların çözüm yolları bölümün birinci önceliğidir. Bu bağlamda Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, dünya ölçeğinde öncelikleri iyi tespit ederek eskimiş bir gündeme tutsak olmaktan kaçınıyor. Buna ilaveten, iyi bir araştırma programının vazgeçilmez ayaklarının sağlam birer teori ve yöntem bilgisi olduğu kabulünden hareketle, seçmeli derslerin yanı sıra yoğun klasik ve çağdaş sosyal teori okumaları ve ileri araştırma yöntemleri üzerine dersler içeriyor.
 
Programdan mezun olanları ne gibi imkanlar bekliyor?
Özellikle Tarih, Kültürel Çalışmalar ve Modern Türkiye Çalışmaları gibi diğer yüksek lisans programlarıyla işbirliği içinde yürütülecek bir şekilde tasarlanan Sosyoloji Yüksek Lisans Programı interdisipliner bir program.
 
Program, mezunlarına, dünyanın neresinde olursa olsun, akademik kariyerlerine devam etmek veya ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, medya kuruluşları, özel sektörün çeşitli alanları gibi geniş bir yelpazede çalışmak isteyenlere ya da sosyal bilimler kökenli olmayan ve içinde bulundukları toplumu okumak, farklı bir perspektiften bakmak isteyen profesyonellere entelektüel bir birikim, derinleştirilmiş bilgi, kültürel sermaye ve geniş bir bakış açısı vermeyi amaçlıyor. 
 
Son güncelleme: 23.12.2016; 11:58