Tarih son yıllarda yaklaşım, usul, konular, kaynaklar ve kaynakların kullanımı bakımından çeşitli değişimler geçirdi. Uzmanlaşma artarken konulara bütüncül yaklaşma imkânı azaldı. Bir kısım tarihçi tamamen kaynaklar ekseninde eserlerini üretirken, diğer bir kısım tarihçi sosyal bilimsel analiz yöntemlerine fazlaca yaslanıp kaynakları ihmal ederek tarih yapıyor. Yine bazı tarihçiler tarih disiplininin bilimselliğine aşırı vurgu yaparken, bazıları da tarihi sanatın ve edebiyatın bir türü olarak görüyor.  İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Doktora programı olarak bu değişim/dönüşümlerin ve tartışmaların farkında olarak hem müfredatında hem de eğitim öğretim sürecinde disiplinler arası ve mukayeseli bir yaklaşımı benimsiyoruz. Türk ve dünya tarihçiliğindeki eğilimleri ve mevcut öğretim kadrosunu dikkate alıp çeşitli yoğunlaşma alanları belirleyerek ders açıyoruz. Öğrencilerin tarih yöntem ve kaynakları kadar sosyal bilimsel analizlere aşinalığını ve edebi yazım üslubuna sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu hedeflere ulaşıldıkça programın aşağıda yer alan amaçlarını gerçekleştirmek de mümkün olacak:
 
1.     Tarihi kaynakları anlayıp yorumlama konusunda yeni usuller keşfetmek,
2.     Tarihçilikte yerel ihtiyaca göre temalar ve gündemler oluşturmak,
3.     Türkiye yerelinden dünya tarihçiliğine katkıda bulunmak.
 
Tarih kaynaklarını yorumlamada Avrupa ve Amerika’da üretilen tarihyazımı usulleri ihmal edilmeyecek bir çerçeve sunar. Fakat yerli tarihyazımı usulleri geliştirmek ve bunları genel tarih yazımı içerisine katmak da zengin tarihi malzemeye sahip Türkiye tarihçiliğinin bir sorumluluğudur. Mesela, Hindistan tarihçiliğinde sömürgeciliğe karşı doğan isyanlara ait kaynakların anlaşılmasıyla ilgili geliştirilen ve bugün genel tarihyazımı içerisinde kendisine özgün bir yer bulan maduniyet (subaltern) çalışmaları, postkolonyal sosyal bilimlere özgün bir katkı sunmuştur. Türk tarihçiliği de özgün metotlar geliştirmeli, tarihçilikte yerel temalar ve gündemler oluşturmalıdır.
 
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Doktora Programı araştırma projeleri ile tarihyazımındaki yeni gelişmeleri ve süreçleri dikkate alarak güncellenecek dinamik müfredatı ile ulusal ve uluslararası alanda yayın ve eğitim tecrübesine sahip akademik kadrosu ile Türkiye’deki tarihçiliğin gündemine, özgün katkılar vermek iddiasındadır.